برچسب: آواز خوانیها
عزم
19 آبان 1395
بدون دیدگاه

عزم

عزم جواد محدثی   (برگرفته از چهل حدیث امام خمینی) منزل دیگر پس از تفکر، منزل «عزم» است که به گفته بعضی از مشایخ ما، جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسانها به تفاوت درجات عزم آنان است. مقصود آن است که تصمیم بگیرد گناهان را ترک کند، واجبات را انجام…..