برچسب: آنومی دورکیم
سبب‌شناسی؛ حلقه مفقوده پروسه مقابله با آسیبهای اجتماعی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سبب‌شناسی؛ حلقه مفقوده پروسه مقابله با آسیبهای اجتماعی


مدتی است که در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی بحث آسیبهای اجتماعی بالاگرفته است. نهاد سیاست به نظر می‌رسد ضرورت اهتمام در این عرصه را پذیرفته است و نهادهای نیمه مدنی مثل شورای شهر نیز مباحثی در خصوص آن مطرح کرده است. سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی هم که سالیان سال است که دغدغه این موضوع رادارند و مثل همیشه هشدار می‌دهند.
این حرکت بسیار جای خوشحالی دارد. جامعه بالاخره پذیرفته که آسیبهای اجتماعی به سطح بحران رسیده و در تلاش است تا چاره‌ای بیندیشد و کاری بکند….