برچسب: آنسیترال
استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین‌المللی
 بامطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین‌المللی
 بامطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایرانادامه از صفحه 8
«دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. ازلحاظ ماده ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری بر اساس این قواعد (آنسیترال) است، به‌عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»…

آنسیترال و داوریهای میان سرمایه گذار و یک کشور

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آنسیترال و داوریهای میان سرمایه گذار و یک کشور


در تاریخ 11 جولای 2013، آنسیترال قواعد عمومی شفاف‌سازی داوری سرمایه‌گذاری کشوریِ معاهده محور را تنظیم و منتشر نمود. قوانین شفاف‌سازی، نتیجه مذاکرات سه ساله این کمیسیون در کارگروه داوری [2] می‌باشد. قوانین شفاف‌سازی دسته‌ای از قواعد قدرتمند و خلاقانه هستند که داوری‌های صورت‌ گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری ـ که یک طرف آن کشور یا دولت است و در طی یک معاهده انجام شده است…