برچسب: آموزش مهارت چگونگي تنظيم دادخواست
آیین طرح دعوای مدنی (بررسی تحلیلی مبانی حقوقی و آموزش مهارت چگونگی تنظیم دادخواست)
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین طرح دعوای مدنی (بررسی تحلیلی مبانی حقوقی و آموزش مهارت چگونگی تنظیم دادخواست)

مؤلف در این کتاب سعی نموده است تا بدون پرداختن به آیین دادرسی مدنی، آیین طرح دعاوی مدنی را به‌عنوان بخشی از آیین دادرسی مدنی، با رویکردی کاملاً کاربردی مطالعه و بررسی نماید. لذا این کتاب دربردارنده دو بخش با عناوین: بخش اول: اقامه دعوا، و بخش دوم: درخواست تأمین دلیل می‌باشد…