برچسب: آشکار سازی روابط
نکاتی درباره پایان‌نامه(قسمت چهارم)
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی درباره پایان‌نامه(قسمت چهارم)

نکاتی درباره پایان‌نامه(قسمت چهارم) فصل ماقبل آخر، حسب آنچه در این فصل کتاب شرح داده شد، می‌تواند با عنوان «تحلیل یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و ارائه الگو» باشد. در این صورت، این فصل دارای سه بخش مجزا است. توجه داشته باشید که در این فصل استنادی در کار نیست. آنچه ارائه می‌دهید، صرفاً برگرفته از…..