برچسب: آشنایی با علم حقوق
آشنایی با علم حقوق، از وظیفه تا عمل
14 مهر 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با علم حقوق، از وظیفه تا عمل

آشنایی با علم حقوق از وظیفه تا عمل   اگر مبنای حقوق را عدالت و یا «حق‌طلبی» یا قواعد طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه عقلی آن مشروع شدن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود تبعیت نکرده باشند؛ زیرا قوانین نامردمی هرچند به‌ظاهر بر مردم با قوه قهریه تحمیل شود، وجدان عمومی…..