برچسب: آشتی
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت 5 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تأثیر گذشت شاکی خصوصی در سرنوشت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

بسیاری از ما بر این باور هستیم که بخشیدن و گذشت عملی است که باید انجام دهیم و اگر نمی‌توانیم ببخشاییم از آن روست که به‌اندازه کافی تلاش نمی‌کنیم، اما مانع اصلی گذشت این است که هنوز جراحات ناشی از رنجش را التیام نداده‌ایم …

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی     نویسنده: بهزاد رضوی فرد چکیده کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی‌اند یا قضایی و در فرایند شکل‌گیری آنها فراز و نشیبها و فلسفه‌های مختلفی ممکن است دخیل باشد،…..