برچسب: آسیب اجتماعی ملموس
۳۰ آسیب اجتماعی پنهان در جامعه
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

۳۰ آسیب اجتماعی پنهان در جامعه

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران گفت: اگر برای 22 آسیب اجتماعی ملموس و مشهودی که ما امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم چاره اندیشی نشود، 30 آسیب پنهان دیگر بروز می‌کند…