برچسب: آزمایش ژنتیکی
مزایا و مضرات آزمایشهای ژنتیکی پیشگویانه تبعیض ژنتیکی، نقض حقوق بشر
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

مزایا و مضرات آزمایشهای ژنتیکی پیشگویانه تبعیض ژنتیکی، نقض حقوق بشر

مزایا و مضرات آزمایشهای ژنتیکی پیشگویانه تبعیض ژنتیکی، نقض حقوق بشر عنوان: مزایا و مضرات آزمایشهای ژنتیکی پیشگویانه نویسندگان: محمود عباسی، بهاره حیدری، هاجر صفری علی‌قیارلو چکیده: تبعیض ژنتیکی به‌عنوان بحرانی جدید فراروی انسان مدرن، ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است. مسأله تبعیض ژنتیکی و حقوق افراد مبتلابه…..