برچسب: آزارهای خیابانی
مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان

در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مزاحمتهای خیابانی چالشی برای مشارکت اجتماعی زنان تهدید امنیت زنان در بیرون از منزل و آسیبهایی وارده به اقتضای شرایط روحی و جسمی بر آنان، امروزه یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان اجتماعی است و با رویکردهای متفاوت این مسئله را تبیین می‌نمایند. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیبهای فردی و…..