برچسب: آزادی مشروط
آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد . از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است…

شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا

شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا  دنیا وضعیت محاکمه افراد زیر 18 سال (کودکان و نوجوانان) با افراد بزرگ‌سال متفاوت است؛ این امر به دلیل وضعیت ویژه این افراد ازلحاظ عاطفی، جسمی و روحی است. ازاین‌رو محاکمه این دسته از افراد و هم‌چنین محل زندان و شرایط زندان آنان با افراد بزرگ‌سال متفاوت است……

آزادی مشروط
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آزادی مشروط

زادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است …..

در صورت موافقت با آزادی مشروط ،محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط  محکومٌ علیه صورت می‌پذیرد
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

در صورت موافقت با آزادی مشروط ،محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکومٌ علیه صورت می‌پذیرد

حکم آزادی مشروط محکومٌ علیه صورت می‌پذیرد. شماره پرونده ۱۸۵۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از چه تاریخی می‌باشد؟ ۲ ـ زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضائی اعلام می‌نماید در صورت…..