برچسب: آزادی مذهب
اتریش حجاب کامل چهره را ممنوع می‌کند
25 بهمن 1395
بدون دیدگاه

اتریش حجاب کامل چهره را ممنوع می‌کند

به نقل از رسانه‌های اتریشی، دولت اتریش تصمیم دارد همراه با یک قانون ادغام جدید ممنوعیت حجاب کامل چهره در عموم را هم تصویب کند…

در قضیه عثمان او غلو و کجاباش علیه سوییس
12 بهمن 1395
بدون دیدگاه

در قضیه عثمان او غلو و کجاباش علیه سوییس

بحث بر سر آزادی مذهب موضوع ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاکنون در پرونده‌های متعدد و در خصوص جلوه‌های گوناگونی از آزادی مذهبی افراد در جامعه اروپایی، در این دیوان مطرح‌شده است…

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 دی 1395
بدون دیدگاه

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود…..

دموکراسی از نوع هلندی!
13 دی 1395
بدون دیدگاه

دموکراسی از نوع هلندی!

دموکراسی از نوع هلندی!   قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است. مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قرار دارد و وزیران در مقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت…..