برچسب: آزادیهای مد نظر
درآمدی بر مفهوم «حقوق بشر» در اسلام
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

درآمدی بر مفهوم «حقوق بشر» در اسلام

درآمدی بر مفهوم «حقوق بشر» در اسلام «حقوق بشر» به چه معناست و مقصود از آن چیست؟ آیا نزد همگان معنای واحدی دارد؟ و آیا در اسلام، حقوق بشر قابل‌قبول است؟ فلسفه حقوق بشر در اسلام چیست؟ و منشأ آن کیست؟ ریشه اختلاف حقوق بشر در اندیشه اسلامی و غربی چیست؟ آیا می‌توان به کلیّتی…..