برچسب: آرای وحدت رویه
خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی (تحلیلی – کاربردی): قابل استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه، قضاوت و وکلای دادگستری همراه با آرای وحدت رویه، …
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی (تحلیلی – کاربردی): قابل استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه، قضاوت و وکلای دادگستری همراه با آرای وحدت رویه، …

خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی (تحلیلی – کاربردی): قابل استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه، قضاوت و وکلای دادگستری همراه با آرای وحدت رویه، …   پدیدآور: علی طالع زاری ناشر: تهران؛ کتاب آوا: 1395 مشخصات ظاهری: 248 صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده پنج فصل با عناوین: فصل اول: مفاهیم، پیشینه، مبانی و…..