برچسب: آرای مثبت
مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
وقتی‌که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رأی‌دهندگان 16 سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی‌سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود که بارأی مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای این مهم انتخاب گردیدند…