برچسب: آثار
بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تحولات جرم سیاسی در ایران با نگاهی به قانون جزای فرانسه

جرم سیاسی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم حقوق کیفری است که در طی ادوار مختلف، حسب میزان پا‌یبندی حکومتها به آزاداندیشی، حقوق سیاسی شهروندان و البته ایدئولوژی حاکم بر جامعه، با واکنشهای کیفری متفاوتی همراه بوده است…

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه
۱۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه     نویسندگان: محمد صالحی مازندرانی و حسینعلی عبدالمجیدی چکیده پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر ازلحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع‌شده است،…..

آثار بسیار، با قانونی ساده و آسان 
هر نفر سالی یک 
درخت بکارد
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آثار بسیار، با قانونی ساده و آسان 
هر نفر سالی یک 
درخت بکارد

قانون چین هر شهروند را از کودکی ملزم به کاشت درخت کرده است؛ به گونه‌ای که هر شهروند سالانه حداقل باید یک درخت بکارد.

امروزه به موازات گسترش خطرات وآسیبهای زیست محیطی موجود در جهان صنعتی، ایجاد وحفاظت از جنگلها و فضای سبز، به دغدغه بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است…