برچسب: آب های زیرزمینی
سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم)
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم)

سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم) در قسمت پیشین به بررسی تاریخچه قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی در دوران باستان و سپس قوانین مرتبط با این موضوع در دوران معاصر پرداختیم، بدین ترتیب که موضوعات مرتبط با مالکیت یا استفاده از آبهای زیرزمینی در قانون مدنی و قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب…..