برچسب: آئین دادرسی مدنی
خانواده و قانون حمایت خانواده
25 دی 1395
بدون دیدگاه

خانواده و قانون حمایت خانواده

مستشار دادگاههای استان پنجم خانواده و قانون حمایت خانواده آنچه مسلم است ، تمام اولیاء و بزرگان قوم و راهنمایان بشری تا آنجائیکه توانسته اند برای دوام و قوام زندگی زناشوئی کوشیده اند و برحسب اقتضای زمان مقرراتی وضع نموده اند تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرسی شدن اطفال معصوم جلوگیری کنند و همانطور که عقد نکاح را بین مردم تشویق و ترغیب نموده اند ، وقوع طلاق را ستحن ندانسته اند ، مگر در موارد خاص .زناشوئی از مستحبات موکده در اسلام است و تحریض و ترغیب باین امر از طرف شارع در کتب و سنت و اخبار بسیار دیده میشود ، حتی در بعضی از روایات از حضرت ختمی
مرتبت (ص) بسند معتبر روایت شده است…

وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی
4 آبان 1395
بدون دیدگاه

وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی

وجاهت قانونی ارجاع امر به داوری نسبت به آرای قضایی قطعی (نشست قضایی قضات تجدیدنظر دادگستری آذربایجان شرقی)   پرسش: بعد از صدور رأی بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی الحکم صادره و قطعی شدن رأی، محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در…..

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی

28 تیر 1395
بدون دیدگاه

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.
در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود، از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند…