دسته: نقد، نظر و تحلیلRSS
بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظر
3 خرداد 1396
بدون دیدگاه

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظر

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظربرشی از یک مقاله – نویسنده: محمدتقی عباسی اندواری     قاضی دادگستری در ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی دو نکته مستلزم بررسی می باشد، مطلب اول قید کلمه “طرفین” در ماده مذکور است و مطلب دیگر استرداد دادخواست تجدیدنظر می باشد که در این تحلیل به بررسی آن…..

تکلیف دادگاه در زمان تلف مال ناشی از ارتشاء
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

تکلیف دادگاه در زمان تلف مال ناشی از ارتشاء

(نشست قضات دادگستری استان فارس) تاریخ نشست: 2/3/1390 پرسش : در صورتی که مرتشی به نحوی از انحاء مال ناشی از ارتشاء را تلف نموده باشد تکلیف دادگاه در راستای اعمال تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ هرگاه دادگاه صالح، مرتشی را ضمن حکم صادره محکوم…..

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 24 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل جرم ارتشاء و اختلاس تقدیم می شود. شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط…..

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی
27 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

  در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 14 رای تجدیدنظر  و دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور  در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق واخواهی از آرای قضایی  تقدیم می شود.    تجدیدنظر خواهی قبل از انقضاء مهلت واخواهی مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده:  اگر محکومٌ علیه…..

واخـواهی ونحـوه اعمال حق محکـوم علیه غایب
27 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

واخـواهی ونحـوه اعمال حق محکـوم علیه غایب

نویسنده :هادی غلامی قاضی دادگستری مقدمه : واخواهی از طرق عادی اعتراض به آرای صادره محاکم است که قانون گذار بعنوان حق محکوم علیه غایب آن را به رسمیت شناخته لکن رویه عملی محاکم در نحوه اعمال این حق از سوی محکوم علیه غایب بعضا متهافت بوده وچنانچه حکم غیابی به محکوم علیه ، ابلاغ…..

طرح دعوای متقابل در رسیدگی واخواهی در نشست قضایی دادگستری استان تهران
26 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

طرح دعوای متقابل در رسیدگی واخواهی در نشست قضایی دادگستری استان تهران

پرسش : آیا دعوای تقابل در مرحله واخواهی قابل طرح می‌باشد؟ محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شماره 21 (شهید مدنی) تاریخ نشست: 19/3/93 دبیر جلسه: خانم سجادی آقای عبداللهی رئیس محترم شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران: به نظر می‌رسد پذیرش دعوای تقابل در مرحله واخواهی که در واقع مرحله رسیدگی به شکایت و اعتراض…..

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی
26 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 10 تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق واخواهی از آرای قضایی تقدیم می شود. حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی…..