دسته: قوانین و مقررات ثبتیRSS
اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب۱۳۴۰

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۷، ماده۹ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰، مواد…..

آئین نامه مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی

نظر به ماده ۱۱ قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر می دارد: ماده ۱- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات به عمل می آید. ماده ۲- در ولایات امضا و پلمپ دفاتر…..

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

‌ماده واحده – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، ‌می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام کنند. ‌تبصره – آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به…..

ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۴۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ت ۳۰ ه مورخ ۱۳۷۳. ۷۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون» ‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران «- مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷- ضوابط ثبت شرکتها و…..

قانون ثبت احوال مصوب 1355
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون ثبت احوال مصوب 1355

فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات. ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم. ‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور گواهی ولادت برای…..

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (‌حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف- گواهی پایان ساختمان یا…..

آیین نامه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین نامه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات

با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و به استناد ماده ‌٧ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمى – مصوب ‌١٣٨۵- ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى این قانون، اصلاح شد. بر اساس ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، هرگونه انتقال بلاعوض به نفع…..

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

فصل اول تشکیلات دفتر خانه ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت…..

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

باب اول تشکیلات اداری ثبت ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد. ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت…..

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷

فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود: الف ـ سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب ـ سند ذمه سند حاکی از…..