دسته: قوانین و مقررات تجاریRSS
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

‌قسمت اول – پول ‌ماده 1 – ‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است. ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر…..

لایحه قانون تجارت 1391
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لایحه قانون تجارت 1391

باب اول : تجار و معاملات تجارتی ماده ۱: تاجر شخصی است که به منظور کسب منفعت مادی، برای خود به فعالیت تجارتی اشتغال دارد. ماده ۲: فعالیت های ذیل ذاتاً تجارتی محسوب م یشوند: الف هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی، مانند: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا…..

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318

مبحث اول سازمان اداره تصفیه ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت…..

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380

فصل اول – تعاریف ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد: قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده…..

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

فصل اول – تعاریف ‌ماده 1- ‌کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف‌شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد. ‌سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد: ‌الف – آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری…..

قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند: 1.  شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این “شورا” نامیده می‌شود. 2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی…..

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362

فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ‌ ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و…..

قانون چکهای تضمین شده مصوب 1337
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون چکهای تضمین شده مصوب 1337

‌ماده 1 – به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چکهایی به نام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد‌شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. ‌ ماده 2 – صادرکننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن…..

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388

فصل اول – تعاریف ماده ۱ – تعاریف ۱-۱- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. ۲-۱- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه…..

قانون راجع به دلالان مصوب 1317
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون راجع به دلالان مصوب 1317

‌ماده 1 – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. ‌ ماده 2 – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: 1 – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. 2 –…..