دسته: قوانین و مقررات اراضی و املاکRSS
قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339

فصل اول – تعاریف : ماده اول – اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود: 1 – کشاورزی – عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی . 2 – کشاورز – کسی است…..

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

ماده اول – افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک…..

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷

ماده ۱ – مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید. ‌ماده ۲ – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه…..

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

فصل اول‌: کلیات‌ ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از…..

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362

فصل اول ـ کلیات‌ ماده 1 ـ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره ‌یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به ‌منظور اجاره به تصرف ‌متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی ‌تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است‌. ماده 2…..

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر ماده 1 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین…..

قانون زمین شهری مصوب 1366
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون زمین شهری مصوب 1366

ماده‌ 1 ـ به‌ منظور تنظیم‌ و تنسیق‌ امور مربوط‌ به‌ زمین‌ و ازدیاد عرضه‌ و تعدیل‌ و تثبیت‌ قیمت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عوامل‌ عمده تولید و تامین‌ رفاه‌ عمومی‌ و اجتماعی‌ و ایجاد موجبات‌ حفظ‌ و بهره‌ برداری‌ هر چه‌ صحیح‌ تر و وسیع ‌تر از اراضی‌ و همچنین‌ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌…..

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343

ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ‌ماده ۲. قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به…..

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار)…..