دسته: قوانین و مقررات آیین دادرسیRSS
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات

بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری…..

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

ماده ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند. ‌ماده ۲ – تأسیس دادگاه‌های عمومی در…..

قانون آیین دادرسی مدنی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول – در امور مدنی کلیات ماده 1 – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن…..

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

فصل اول – قواعد عمومی مبحث اول – مقدمات اجرا ‌ ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ‌ ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده…..