دسته: دو هفته نامه هفتم سال94(شماره61)RSS
بند ۷ مصوبه جلسه ۴-۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود
۲۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

بند ۷ مصوبه جلسه ۴-۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد شماره۹۳/۱۲۵                                                                                 ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۶۴       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۷…..

تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود
۲۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۷۳       کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱- مهدی هراتیان ۲- مسعود شفیعی دستجردی ۳- محسن صادقی هاردنگی…..