دسته: دو هفته نامه ششم سال93(شماره36)RSS
مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند.
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند.

شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ ۲ـ درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر…..

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی است و ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود و قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد.
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی است و ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود و قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد.

 شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲ سؤال خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟ نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه…..

چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲ سؤال آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته­ های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم…..

ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود

شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه…..

تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
۱۴ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                   ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست…..