دسته: دو هفته نامه بیست دوم سال93(شماره52)RSS
سایر
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

سایر

شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات شهرداری و تصویب معاملات را به عهده دارد و می­تواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید.  رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر…..

آیین دادرسی مدنی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیین دادرسی مدنی

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع  انجام وکالت کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد. شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳ سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون…..

حقوق خانواده
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

حقوق خانواده

دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان( زوجه ) از اختیار موضوع ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ استفاده نماید. شماره پرونده ۲۰۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال وکیل زوجه که مقیم شهر الف هستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ در شهر الف به…..

مسایل قانون مجازات اسلامی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسایل قانون مجازات اسلامی

اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود. شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع…..

آیین دادرسی کیفری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیین دادرسی کیفری

چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را جهت اتخاذ تصمیم به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند. اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی از سوی مقام قضایی تلفنی به ضابطان داده و حداکثر…..

استخدامی و بازنشستگی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

استخدامی و بازنشستگی

ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی برابر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری،  امکان‌پذیرمی باشد. رأی شماره ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور  شماره ۹۳/۸۲۷                                                                               ۷/۱۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۷۸۸           کلاسه پرونده: ۹۳/۸۲۷ مرجع رسیدگی:…..

و ظایف و اختیارات نهادهای دولتی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

و ظایف و اختیارات نهادهای دولتی

موضوع فروش اموال و دارایی متعلق به دولت از اختیارات شورای عالی اداری نمی باشد لذا احکام تبصره ۱ بند ۲ و تبصره ۲ بند ۴ و بندهای ۵ و ۸ مصوبه شماره ۲۹۴۹۱/۲۰۶ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری که ناظر بر صدور مجوز فروش اراضی، اموال است ابطال می شود. رأی شماره ۱۷۸۷ هیأت عمومی…..

شوراهای اسلامی و شهرداری ها
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شوراهای اسلامی و شهرداری ها

ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت به جهت مغایرت با بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷،  ابطال می شود. رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد…..