دسته: دو هفته نامه اول سال 94(شماره55)RSS
شرایط و ضوابط تعیین شده در   تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ ماده ۵ و مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵، با لحاظ اختیارصدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌شهر کرج می باشد
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ ماده ۵ و مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵، با لحاظ اختیارصدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌شهر کرج می باشد

رأی شماره‌های ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج شماره هـ/۹۳/۱                                                                          ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۲/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷…..

ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی‌شهر اردبیل به جهت مغایرت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ ابطال می شود
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی‌شهر اردبیل به جهت مغایرت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ ابطال می شود

رأی شماره ۱۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل شماره هـ/۹۰/۲۱۵                                                                      ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۲/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۹۵۸      کلاسه پرونده : ۹۰/۲۱۵  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  شاکی : آقای ایوب بهادر…..

مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹  شورای اسلامی‌شهر گرگان که در خصوص تعیین قیمت واگذاری تاکسی نارنجی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌ تشخیص داده می‌شود
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی‌شهر گرگان که در خصوص تعیین قیمت واگذاری تاکسی نارنجی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی‌ تشخیص داده می‌شود

رأی شماره‌۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ و ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر گرگان شماره هـ/۸۹/۷۹۹                                                                      ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۹۶۲     کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۹  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای حسن رحمانی  موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ـ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی‌شهر…..

نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام می شود
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام می شود

رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی خلاف قانون است  شماره۹۳/۵۰۴                                                                            ۱۵/۱/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳          شماره دادنامه: ۱۹۶۹             کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پاسارگاد موضوع شکایت و خواسته:  ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات ۲ـ ابطال…..

دادنامه شماره ۱۷۸ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال قسمتی از متن ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی‌و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی‌مصوب ۱۳۷۴  از حیث استثناء کردن برخی اختیارات هیات وزیران نقض و بلااثرمی شود
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

دادنامه شماره ۱۷۸ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال قسمتی از متن ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی‌و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی‌مصوب ۱۳۷۴ از حیث استثناء کردن برخی اختیارات هیات وزیران نقض و بلااثرمی شود

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شماره هـ/۹۳/۱۰۳۰                                                                    ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  تاریخ دادنامه : ۴/۱۲/۱۳۹۳            شماره دادنامه: ۱۹۲۱        کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۳۰  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  موضوع :…..

اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود.
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اعمال ضریب ۲/۱ به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود.

رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷  شماره۹۳/۱۰۶۸                                                                        ۱۸/۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۲/۱۳۹۳                                   شماره دادنامه: ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ کلاسه…..