دسته: حقوق گمرکیRSS
اسناد مثبته گمرکی چیست؟
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اسناد مثبته گمرکی چیست؟

اسناد مثبته ‌گمرکی که در موارد سوءظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده ‌که به‌موجب ‌آن‌ کالا مرخص شده …

جعل اسناد گمرکی
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جعل اسناد گمرکی

 جعل اسناد گمرکی جعل اسناد گمرکی عبارت است از هرگونه اقدامی در اسناد گمرکی اعم از خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر…..

حقوق‌ گمرکی و تعرفه چیست؟
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق‌ گمرکی و تعرفه چیست؟

وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است …

تخلفات گمرکی   Customs offenses
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تخلفات گمرکی Customs offenses

تخلف گمرکی عبارت است از، هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق)، یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظامنامه یا سایر مقررات گمرکی، خواه متضمن زیان‌مالی دولت باشد، خواه نباشد.. تخطی از قوانین و حقوق گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تخلف گمرکی گویند…

حل‌وفصل اختلافات گمرکی
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حل‌وفصل اختلافات گمرکی

بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آیین‌نامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است (بند گ ماده 1 قانون گمرک)…