دسته: حقوق کارRSS
جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 2 و پایانی)
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 2 و پایانی)

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید …

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 1)
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار (قسمت 1)

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید …

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد …

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده
4 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار؛ در قالب بازخوانی یک پرونده

خواهان دعوای یکی از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته‌ایم …

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
23 اسفند 1395
بدون دیدگاه

جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید…

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

امنیت شغلی و تنگناهای اقتصادی (قسمت اول)

یکی از مسائلی که همواره از سوی مجامع کارگری مطرح می‌شود و در عین حال موردتوجه محافل قانون‌گذاری و کارفرمایی نیز هست موضوع امنیت شغلی است…

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ارتباط ساعت کار باسابقه بیمه

به گزارش خبرگزاری فارس، ساعات کار در کارگاهها و کارخانجات مشمول قانون کار، مدت‌زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار در هفته 44 ساعت است و در کارهای نوبتی که ساعات کار به‌صورت چرخشی انجام می‌شود، ساعات کار در ماه نباید از 176 ساعت بیش‌تر باشد….

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟

چرا باید بیمه‌مشاغل آزاد را جدی گرفت؟       محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی  بر اساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ میلیون نفر در شهرها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند و باید در مورد بیمه کردن این افراد اقدام لازم صورت بگیرد. سازمان تأمین ‌اجتماعی با پوشش بیمه‌ای گسترده…..

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

تعیین سرمایه بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌های اشیا، اهمیت زیادی دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود…