دسته: حقوق پزشکیRSS
تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)
18 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد…

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت 1)
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت 1)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است …

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت سوم و پایانی)
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت سوم و پایانی)

مسأله‏ پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش بریده‏ خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ …

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)

مسأله‏ پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است…

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)
26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

پیوند عضو پس از قصاص (قسمت اول)

مسأله‏ پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش‌بریده‏ خود را دوباره پیوند بزند …

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت دوم و پایانی)

قرارداد انجماد جنین و گامت مسائل مختلفی را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث صحت آن می‌باشد. برای وقوع هر معامله‌ای قانون‌گذار شروطی را در ماده 190 قانون مدنی بیان کرده است…

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)
16 اسفند 1395
بدون دیدگاه

قرارداد انجماد جنین و گامت (قسمت اول)

روشهای پیشرفته کمک باروری امید فرزندآوری را برای خانواده‌های نابارور به وجود آورده است که از جمله آنها انجماد جنین و گامت می‌باشد. ممکن است زوجین با روش طبیعی قادر به باروری نباشند و مجبور به تشکیل جنین با روشهای آزمایشگاهی شوند…

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک
7 دی 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک

تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک   آزیتا قربانی رحیم   مسؤولیت پزشکی از ادوار گذشته تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری به‌صورت قیبله‌ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می‌کردند یعنی علاوه بر منصب قضاوت به امور پزشکی نیز می‌پرداختند……