دسته: حقوق محیط زیستRSS
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
1 خرداد 1396
بدون دیدگاه

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

محمد یار ارشدی   بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد. قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب…..

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
2 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرنها زندگی بر روی زمین، تازه‌تازه به فکر افتاده است که نمی‌تواند به بی‌توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می‌کند ادامه دهد…

اماواگرهای قوانین محیط زیستی
5 بهمن 1395
بدون دیدگاه

اماواگرهای قوانین محیط زیستی

اماواگرهای قوانین محیط زیستی   در دهه‌‌های اخیر، توسعه شهرها و افزایش جمعیت انسانی و تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالیهای مداوم و بلندمدت، باعث به وجود آمدن مسایل گوناگون زیست‌محیطی شده ‌‌است. برخی از این نوع آلودگیها دارای خصیصه فرامرزی هستند. بدین سبب امروزه حفاظت از محیط‌‌زیست، حوزه نسبتاً نوینی برای مقررات بین‌‌المللی به شمار…..

جایگاه سلامت شهری در قوانین
5 بهمن 1395
بدون دیدگاه

جایگاه سلامت شهری در قوانین

جایگاه سلامت شهری در قوانین   چه مواردی جزو شاخصهای سلامت شهری محسوب می‌شوند؟ از شاخصهای سلامت شهری می‌توان به ایمنی اجتماعی که شامل مبارزه با فقر، بی‌سوادی و تبعیضهای جنسی و ملیتی می‌شود و ایمن‌سازی محیطی (ایمنی پیرامونی ساختمان، جاده‌ها، بهداشت و محیط‌زیست مانند هوا، آب، صوت و اشعه و پیش‌گیری از بیماریهای شهرنشینی…..

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی
2 بهمن 1395
بدون دیدگاه

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی

جرایم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی مجید قاسم کردی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی  روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی (‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب‌شده‌ است. انسان مسلمانی که…..

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست
2 بهمن 1395
بدون دیدگاه

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست

وظیفه دولتها در جبران خسارات وارده به محیط‌زیست فعالیتهای صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر…..

آلودگی هوا و مجازات قانونی
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

آلودگی هوا و مجازات قانونی

رضا جعفری- حقوقدان- می‌گوید: «جرم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در قانون به‌صراحت برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده باشد. پس دراین‌باره نمی‌توان بر اساس احساس یا برای برانگیختن هیجان مردم سخن گفت…

جبران خسارت آلودگی هوا
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

جبران خسارت آلودگی هوا

بامطالعه قوانین مترقی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم قانون‌گذار به حدی به رعایت حقوق شهروندی معتقد بوده است که حق شکایت از سه قوه را برای مردم محفوظ دانسته و در اصل‏ نودم قانون اساسی متذکر شده است که هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‌تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند….

شکایت از آلودگی هوا!
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

شکایت از آلودگی هوا!

بحث تأثیر آلود‌گی هوا روی سلامت، جزو حقوق عمومی است و متولی این امر هم د‌اد‌ستانی است. این مسأله هم ‌بحث مد‌نی د‌ارد‌ و هم کیفری. ما قوانین مختلفی دراین زمینه د‌اریم، من‌جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 53 و قانون نحوه جلوگیری از آلود‌گی هوا مصوب سال 74٫ د‌ر قوانین د‌یگر هم جسته‌گریخته، هر جا بهد‌اشت عمومی مورد‌ آلود‌گی قرار می‌گرفت، ماد‌ه‌ای وجود‌ د‌ارد‌. ..

وظایف سازمان مدیریت پسماند
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

وظایف سازمان مدیریت پسماند

وظایف سازمان مدیریت پسماند   وظایف سازمان مدیریت پسماند که یکی از نهادهای حامی محیط‌زیست است، به شرح زیر است:  برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب و موردنیاز در جامعه شهری تهران از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهی مردم و متصدیان، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های…..