دسته: حقوق مالیاتیRSS
بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور  در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل
4 دی 1395
بدون دیدگاه

بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل

بررسی کارشناسانه مفاد بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کل کشور  در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات حق واگذاری محل  مهدی هاشم نیا  این پرسش مطرح است که  استفاده از «ارزش معاملاتی ملک» به‌عنوان مأخذ و مبنا جهت محاسبه مالیات حق واگذاری محل تا چه اندازه صحیح است و آیا ارزش مذکور مبنایی…..

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی
4 دی 1395
بدون دیدگاه

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی

منتفی شدن مالیات بر ارث‏‎ ‎از طریق عمری و سکنی   دراین نوشتار به تعریفی از اقسام حق انتفاع اعم از حق عمری و‎ ‎رقبی و سکنی می‌پردازیم. درواقع حق انتفاع عبارت است از حقوقی که فرد از منافع چیزی یا مالی (معمولاً مال غیر) برخوردار می‌شود.‏ در حقوق مدنی حق انتفاع عبارت است از…..

تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان‌آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن
28 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان‌آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن

مطالعات و بررسیها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت‌مندی و جلب اعتماد مؤدیان از یک‌سو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدی مداری و جلب اعتماد و رضایت‌مندی آنان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین طرحها و برنامه‌های این سازمان بوده است؛ زیرا متولیان و دست‌اندرکاران سازمان مذکور به‌خوبی به این موضوع واقف‌اند که هر چه مؤدیان رضایت‌مندی بیشتری از سیستمهای مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می‌یابد این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می‌گردد…

مؤدیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟
28 آذر 1395
بدون دیدگاه

مؤدیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟

حقوق شهروندی مؤدیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سالهای اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولتها قرارگرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به‌کاربرده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به‌صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته است که درخور بحث و بررسی هستند…

مسؤولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت
16 آذر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت

در ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم آمده است: مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت…

نحوه اعتراض به برگ مالیات
16 آذر 1395
بدون دیدگاه

نحوه اعتراض به برگ مالیات

همیشه مؤدیان در مورد اعتراض به برگ تشخیصهای صادرشده از طرف اداره امور مالیاتی با نوعی سردرگمی همراه هستند متن حاضر در مورد مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پروند مالیاتی اعتراض شده بازمانهای مقرر به نگارش درآمده تا مؤدیان بیشتر به حقوق خود آشنا شوند…

آیا اختیارات وسیع دستگاه مالیاتی، با قدرت قضایی دیوان عدالت اداری تعدیل می شود؟
16 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیا اختیارات وسیع دستگاه مالیاتی، با قدرت قضایی دیوان عدالت اداری تعدیل می شود؟

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و باقدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصربه‌فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به‌موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و درعین‌حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت‌کنند…