دسته: حقوق مالکیت معنویRSS
ماهیت حقوقی حق اختراع
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماهیت حقوقی حق اختراع

در رابطه با ماهیت حقوقی- فقهی حقوق مالکیت معنوی به‌طورکلی و هم‌چنین حق مخترع نسبت به اختراع خود، دیدگاهها و نظریه‌های مختلفی بین حقوق‌دانان و فقها وجود دارد…

تاریخچه حقوق مالکیت فکری در ایران
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق مالکیت فکری در ایران

انسان همیشه دارای قدرت تفکر بوده و برای رفع نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود از آن بهره می‌گرفته است؛ بنابراین هنر و ابتکار و خلاقیتهای فکری انسان که موضوع مالکیت فکری است…