دسته: حقوق صنعت احداثRSS
تخلفات ساختمانی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تخلفات ساختمانی

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت‌وساز از جمله علل تخلف ساختمانی است …