دسته: حقوق دامپزشکیRSS
کارکرد و نقش دام‌پزشکان
۱۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کارکرد و نقش دام‌پزشکان

به مناسبت ۱۴ مهر روز دام‌پزشک کارکرد و نقش دام‌پزشکان   در نگاه کلی، نقش دام‌پزشکی را می‌توان در سه محور عمده و اساسی در سطح جامعه و عرصه مسؤولیت مربوطه تشریح کرد. ۱- بعد اقتصادی، ۲- بعد بهداشتی و ۳- بعد تحقیقاتی و پژوهشی. ا – بعد اقتصادی: به جهت مسؤولیت خطیر دام‌پزشکی در…..

رابطه پدافند غیرعامل دامپزشکی با حقوق انسان‌ها و محیط‌زیست
۱۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رابطه پدافند غیرعامل دامپزشکی با حقوق انسان‌ها و محیط‌زیست

رابطه پدافند غیرعامل دامپزشکی با حقوق انسان‌ها و محیط‌زیست اقتدار یک کشور حاصل توانمندی علمی و فنی و اقتصادی و توفق دفاعی است. علم و فناوری و اطلاعات علمی امروزه به ابزار قدرت مهمی در جهان تبدیل‌شده است. علوم راهبردی چون هوا و فضا، علم مواد، الکترونیک، رایانه، میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، نانوفنّاوری و علوم شناختی به‌عنوان…..