دسته: حقوق تجارتRSS
ضرورت اصلاح
 قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت اصلاح
 قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار اصلاح قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران شد.
علی یزدانی ضمن تأکید بر آموزش به‌موقع قوانین و بخشنامه‌ها به کلیه مدیران و همکاران سازمان و شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی توسط مدیران و کارشناسان حقوقی خواستار تلاش مستمر درجهت برطرف کردن مشکلات حقوقی درروند واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازیها در شهرکهای صنعتی شد.
…

مسوولیت غیرقراردادی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسوولیت غیرقراردادیگاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسوولیتها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق یا قراری بین افراد وجود داشته باشند تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.
به مسوولیتها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسوولیتهای غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد….

ضرورت اصلاح قوانین
 و گره‌گشایی از مشکلات 
حقوقی صنعتگران

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت اصلاح قوانین
 و گره‌گشایی از مشکلات 
حقوقی صنعتگران


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خواستار اصلاح قوانین و گره‌گشایی از مشکلات حقوقی صنعتگران شد.
علی یزدانی ضمن تأکید بر آموزش به‌موقع قوانین و بخشنامه‌ها به کلیه مدیران و همکاران سازمان و شرکتهای شهرکهای صنعتی استانی توسط مدیران و کارشناسان حقوقی خواستار تلاش مستمر درجهت برطرف کردن مشکلات حقوقی درروند واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازیها در شهرکهای 
صنعتی شد.
یزدانی با اشاره به تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران و صنعتگران خاطرنشان کرد…

مقررات قانونی فعالیت شرکتهای دانش بنیان

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقررات قانونی فعالیت شرکتهای دانش بنیان


دنیای حقوق : اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکتها و موسسات دانش بنیان از سال ۸۹ به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارکهای علم و فناوری ضرورت حمایتهای قانونی از این شرکتها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» در آبان ماه ۱۳۸۹ شد.
..

کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه


کریدور جدید 
خلیج فارس- دریای سیاه اختلافات بر سر سیاستهای ترانزیتی، نا امنی ایجاد شده از سوی تروریستها و حالا کودتای نافرجام نظامیان؛ این تنها بخشی از اتفاقاتی است که برای ترکیه و در چارچوب روابط تجاری اش با ایران در طول چند ماه گذشته به وقوع پیوسته است. اتفاقاتی که شاید تنها یکی از…..