دسته: حقوق بیمهRSS
داوری در قراردادهای بیمه‌ای
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

داوری در قراردادهای بیمه‌ای

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه‌نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد…

شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن
18 اسفند 1395
بدون دیدگاه

شرایط قبول بیمه عدم النفع و میزان آن

بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد…

بیمه عدم النفع
6 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بیمه عدم النفع

بیمه عدم النفع   ستار شیروبی بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به‌نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد. سرانجام…..

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
6 بهمن 1395
بدون دیدگاه

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی   ستار شیروبی پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سؤالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سؤال ساده شده است، چون معمولاً خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است،…..

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی
6 بهمن 1395
بدون دیدگاه

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی

شرایط پوشش بیمه تأمین اجتماعی   محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی مشمولان قانون تأمین ‌اجتماعی چه کسانی هستند؟ آیا مشمولان خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون کار محدود می‌شود یا گروههای دیگری را هم در برمی‌گیرد؟ مشمولان سازمان تأمین ‌اجتماعی را طیف وسیعی از افراد و گروههای جامعه تشکیل می‌دهند و این تعداد…..

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟
26 دی 1395
بدون دیدگاه

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

حق مأموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟ محمدحسین قشقایی – کارشناس تأمین اجتماعی  اعزام به مأموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام شونده در نظر گرفته‌شده است. مزایا و ویژگیهای شغلی مأموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.  حق…..

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه
26 دی 1395
بدون دیدگاه

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه

حقوق و مزایای کارگر در یک نگاه محمد حسین قشقایی- کارشناس تأمین اجتماعی حقوق و مزایای کارگر موضوع این شماره است. در ابتدا باید این نکته را متذکر شویم که ضوابط و مقرراتی که در قوانین کار و تأمین‌اجتماعی عنوان شده، حداقل امتیازاتی است که برای امرار معاش و دوام زندگی کارگر در نظر گرفته…..

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار
26 دی 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار

مسؤولیت کارفرما در قبال حادثه ناشی از کار فرشاد اسماعیلی   همواره تحلیل حقوقی حوادث ناشی از کار چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی کمرنگ بوده است و غالباً در حد و اندازه یک خبر داغ ناراحت‌کننده و بحرانهای اجتماعی و شهری ناشی از آن باقی‌مانده است. در حوزه داخلی یکی از زاویه‌های آموزشی…..

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟
18 دی 1395
بدون دیدگاه

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟

چه کسانی مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی می‌شوند؟ پوشش قوانین و مقررات کار و تأمین ‌اجتماعی بر اشتغال و فعالیتهای تولیدی و فنی یکی از مباحث مهم و کلیدی در این حوزه محسوب می‌شود. در هر مناسبات کاری اول باید نظام کاری، استخدامی و بیمه‌ای آن مشخص شود، زیرا در صورت مشخص نبودن مقررات…..

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟
18 دی 1395
بدون دیدگاه

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟ بیکاری و حمایتهای بیمه‌ای مرتبط با آن‌یکی از مباحث پردامنه در کلیه کشورها به شمار می‌آید. این موضوع در ایران از تاریخ شروع حمایتهای مقرر در قانون بیمه بیکاری از سال 1367 به‌صورت آزمایشی و از سال 69 به‌طور دایم به مرحله تصویب و اجرا گذارده شد و هرسال…..