دسته: حقوق بشرRSS
بهرهمندی از وکیل؛ حق بزه دیده
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بهرهمندی از وکیل؛ حق بزه دیده

بسیار سالها بود که علوم جنایی حول محور جرم و مجرم رشد و نمو کرد و به همین جهت فقط دو هدف برای دادرسی کیفری شناخته‌شده بود …

حقوق‌ بشر و تنوع فرهنگی
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق‌ بشر و تنوع فرهنگی

نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابرازشده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد …

حق آموزش ‌و پرورش
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق آموزش ‌و پرورش

«حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش‌وپرورش ابتدایی و عمومی و تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای می‌باشد»…

جایگاه حق سلامت در اسناد بین‌المللی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه حق سلامت در اسناد بین‌المللی

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسأله پیوسته وارد چالشهای جدیدی می‌شود. …

سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل

بنابر آن‌چه در متون حقوقی داخلی و بین‌المللی مشخص‌شده است، آزادی اطلاعات متشکل از سه‌شاخه زیراست: حق آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق آزادی انتخاب از میان آنها و بالاخره حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات دلخواه….

کرامت انسان و حقوق بشر
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کرامت انسان و حقوق بشر

در مسأله حقوق بشر، بین انسان‌شناسی، کرامت انسان و حقوق‌ بشر ارتباط مستقیم وجود دارد و تفکیک این مقولات، ممکن نیست بنابراین باید اول به تعریف بشر پرداخت تا بر اساس آن به تعریف کرامت انسان و حقوق بشر اقدام کنیم، لذا مبحث حقوق بشر با موضوع انسان‌شناسی به‌طور نزدیک با یکدیگر گره‌خورده است…