دسته: تازه های حقوق (نشر)RSS
صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد
19 خرداد 1395
بدون دیدگاه

صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴ نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ مورخ  ۷/۴/۱۳۹۴ پرسش: درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی…..

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم  و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد
19 خرداد 1395
بدون دیدگاه

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد

شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴  نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ مورخ۳۰/۳/۱۳۹۴ پرسش: در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد…..