دسته: نظریه های مشورتیRSS
تعقیب مجدد پس از کشف مدارک جدید
6 تیر 1395
بدون دیدگاه

تعقیب مجدد پس از کشف مدارک جدید

نظرمشورتی شماره 73/93/7 مورخ 24/1/1393 شاداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره پرونده 1966-1/168-92 سوال: قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می‌نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می‌توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر؟ جواب: مستنبط از تبصره ماده 102…..

اختیار دادستان به صدور دستور ادامه تحقیقات در جرائم غیرمشهود
2 تیر 1395
بدون دیدگاه

اختیار دادستان به صدور دستور ادامه تحقیقات در جرائم غیرمشهود

موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با موضوع ماده 92 از همان قانون که اختیار به بازپرس محول شده منافاتی  ندارد. شمــاره پرونـده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ نظر مشورتی شـماره  ۵۶۹/۹۴/۷ مورخ  ۴/۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده‌شده که…..

ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی
26 خرداد 1395
بدون دیدگاه

ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی

نشست قضایی قضات دادگستری کاشان سؤال «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم‌شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم‌شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده…..

امکان تعلق حق اجرا حتی بعد از پایان مدت
25 خرداد 1395
بدون دیدگاه

امکان تعلق حق اجرا حتی بعد از پایان مدت

درصورتی‌که اداره دولتـی محکوم‌علیه باشد قبل از انقضای ۱۸ ماه امکان صدور اجراییه وجود دارد لیکن اجرا و تعلق حق اجرا پس از مدت یادشده امکان‌پذیر خواهد بود. شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ نظر مشورتی  شماره ۸۳۸/۹۴/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۹۴  اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای…..

قرار عدم دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری  مقید به زمان نیست
24 خرداد 1395
بدون دیدگاه

قرار عدم دسترسی موضوع ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقید به زمان نیست

شماره ۳۹۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ نظر مشورتی شماره ۷۷۷/۹۴/۷   مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک…..

صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد
19 خرداد 1395
بدون دیدگاه

صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴ نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ مورخ  ۷/۴/۱۳۹۴ پرسش: درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی…..

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم  و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد
19 خرداد 1395
بدون دیدگاه

درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم و عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد

شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴  نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ مورخ۳۰/۳/۱۳۹۴ پرسش: در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد…..