دسته: نظریه های مشورتیRSS
مهلت اعتراض به آرای هیأتهای بدوی انتظامی بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع می‌باشد
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

مهلت اعتراض به آرای هیأتهای بدوی انتظامی بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع می‌باشد

مهلت اعتراض به آرای هیأتهای بدوی انتظامی بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع می‌باشد (نظریۀ شمارۀ 1016/7 مورخ 89/2/29) با توجه به صراحت ماده 33 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 که مقرر می‌دارد این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع در هیأت بدوی انتظامی قابل‌رسیدگی است بنابراین خارج از فرجه…..

ارائه نظرات کارشناسی از سوی هیأتهای انتظامی پزشکی به مراجع ذی‌صلاح غیر قضایی بلامانع است
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

ارائه نظرات کارشناسی از سوی هیأتهای انتظامی پزشکی به مراجع ذی‌صلاح غیر قضایی بلامانع است

ارائه نظرات کارشناسی از سوی هیأتهای انتظامی پزشکی به مراجع ذی‌صلاح غیر قضایی بلامانع است (نظریۀ شمارۀ 6290/7 مورخ 88/10/13) اگر چه در تبصره 3 ماده 35 و همچنین ماده 41 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام نظر کارشناس به مراجع ذی‌صلاح قضائی و دادگاه و دادسرا اشاره شده لکن باتوجه به بند ح ماده…..

تعیین کارشناس حائز تخصص در یک ر شته، به عنوان خبره در یک رشته دیگری که خبرویت داشته باشند، منع قانونی ندارد  و درهرحال کارشناس نمی‌تواند، در حوزه تخصصی خود خارج از حدود صلاحیت حرفه‌­ای  وارد شود و اظهارنظر  کارشناسی نماید
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

تعیین کارشناس حائز تخصص در یک ر شته، به عنوان خبره در یک رشته دیگری که خبرویت داشته باشند، منع قانونی ندارد و درهرحال کارشناس نمی‌تواند، در حوزه تخصصی خود خارج از حدود صلاحیت حرفه‌­ای وارد شود و اظهارنظر کارشناسی نماید

تعیین کارشناس حائز تخصص در یک ر شته، به عنوان خبره در یک رشته دیگری که خبرویت داشته باشند، منع قانونی ندارد و درهرحال کارشناس نمی‌تواند، در حوزه تخصصی خود خارج از حدود صلاحیت حرفه‌­ای وارد شود و اظهارنظر کارشناسی نماید (نظریۀ شمارۀ 6221/7 مورخ 7/10/87) 1-باتوجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و آیین‌نامه اجرائی…..

اعتراض به رأی هیأت بدوی انتظامی در هیأت تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت نقض رأی هیأت بدوی، خود وارد رسیدگی ماهوی شده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

اعتراض به رأی هیأت بدوی انتظامی در هیأت تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت نقض رأی هیأت بدوی، خود وارد رسیدگی ماهوی شده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید

اعتراض به رأی هیأت بدوی انتظامی در هیأت تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت نقض رأی هیأت بدوی، خود وارد رسیدگی ماهوی شده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید (نظریۀ شمارۀ 1016/7 مورخ 20/2/89) 1- با توجه به اطلاق و صراحت ماده 34 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1382 هریک از طرفین…..

قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود
4 مهر 1395
بدون دیدگاه

قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود

قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴ نظرمشورتی شماره ۴۶۳/۹۴/۷ مورخ 1394/2/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: با عنایت به این‌که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانون‌گذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز…..

عدم استماع دعوی
3 مهر 1395
بدون دیدگاه

عدم استماع دعوی

عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها نمی گردد. طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می تواند از طرح آن خودداری نماید. شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴ نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴ پرسش در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴…..

مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است
29 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است

مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه‌یک تا شش مجموعاً قابل‌اجراء است درجه‌بندی مجازاتها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی‌الاصول ناظر به مجازات¬های قانونی جرایم تعزیری است ولی گاهی ناظر به مجازاتهای مندرج در حکم نیز می‌باشد. شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال…..

رفع ابهام و اجمال از رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با قاضی صادرکننده رأی یا جانشین وی است
29 شهریور 1395
بدون دیدگاه

رفع ابهام و اجمال از رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با قاضی صادرکننده رأی یا جانشین وی است

رفع ابهام و اجمال از رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با قاضی صادرکننده رأی یا جانشین وی است نظرمشورتی شمارۀ 2879/7 مورخ 16/5/89 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً ابهام و اجمال در هر رأیی می‌تواند متصور باشد بنابراین در فرض سؤال چنانچه ابهام و اجمالی باشد با استفاده از ملاک…..

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است
24 شهریور 1395
بدون دیدگاه

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ نظر شماره مشورتی ۹۹۴/۹۴/۷ مورخ۲۱/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش ۱ ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات…..

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست
24 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ نظر مشورتی شماره 7/95/121  مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می…..