دسته: تاریخRSS
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 12 )
26 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 12 )

  دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره…..

عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت دوم )
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت دوم )

پنج کریسمس در زندان یک قاضی در اوهایو دستور داد تا زنی به نام «بتینا یانگ»، پنج سال در هنگام کریسمس در زندان باشد ولی بقیه سال را آزادانه زندگی کند. بتینا یک جاعل اسناد بود که برای مهاجران غیرقانونی اسناد جعلی تهیه می کرد با دستگیری این زن جاعل، پرونده او به دادگاه فرستاده…..

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 11 )
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 11 )

دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت…..

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )
24 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است…

عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت اول )
24 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت اول )

همه منتظر بودند تا حکم قاضی را بشنوند، متهم، نگران و مضطراب به دهان قاضی چشم دوخته بود، وقتی حکم خوانده شد تعجب را می شد نه تنها در چهره متهم، که در چهره حضار و حتی هیات منصفه دید …

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 9 )
23 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 9 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است …

عجیب ترین دادگاه‌های تاریخ ( قسمت 2)
20 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عجیب ترین دادگاه‌های تاریخ ( قسمت 2)

مردگان، تنها متهمان دادگاه‌های غیرعادی و عجیب تاریخ نبوده‌اند. انواع موش‌ها، حشرات و حیوانات موذی مختلف در طول تاریخ در خطر قرار گرفتن در مقابل مقامات قضایی قرار داشته اند. از آنجا که این حیوانات قادر به صحبت کردن نبودند، برای آنها وکلایی تسخیری در نظر گرفته‌می‌شد…

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 8 )
20 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 8 )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است…

عجیب ترین دادگاه‌های تاریخ ( قسمت 1 )
19 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

عجیب ترین دادگاه‌های تاریخ ( قسمت 1 )

سیدمعین عمرانی: در یکی از روزهای بهاری سال ۲۰۱۳، چند وکیل به دادگاهی در مسکو مراجعه کردند تا پرونده‌ای را بازگشایی کنند. دفاعیات انجام شد و مدارک و شواهد نیز به دادگاه ارائه شدند. تمام اینها در حالی اتفاق افتادند که جایگاه متهم خالی بود …