دسته: حقوق جزاRSS
مبارزه با فساد مالی در قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت
31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مبارزه با فساد مالی در قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت

یکی از قوانینی که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومی است که در ماده «۳۱» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارت کند. مامور مذکور وظیفه دارد…

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا   فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در…..

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اصل ۷۱ قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگیر می شود، ظرف بیست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصمیم لازم را اتخاذ نماید…

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی   – مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل…..

هیات منصفه – قانون هیات منصفه ایران و نقایص آن (۲) – تاثیر و ارزش قانونی رای هیات منصفه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

هیات منصفه – قانون هیات منصفه ایران و نقایص آن (۲) – تاثیر و ارزش قانونی رای هیات منصفه

همانطورکه گفته شدپیش ازاینکه اعضاءهیئت منصفه باتاق مشاوره مخصوص خودبروندومذاکرات سری خودراآغازکنندرئیس دادگاه نظر آنهارابموازین قانونی مربوط بموضوع موردبحث جلب میکندودرواقع راه رادراتخاذتصمیم به آنهانشان میدهد ولی چون اعضاءهیئت منصفه دراتخاذ تصمیم ازآزادی کامل برخوردارهستندمیتوانندخلاف راهی راکه قاضی به آنهانشان داده درپیش گیرندوبرخلاف نظراوتصمیمی اتخاذنمایند…

بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۰۹ تصویب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعی در همان زمینه تهیه و منتشر گردید که راه گشای برخی از معضلات آنست…

شرایط حکمیت در قانون
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

شرایط حکمیت در قانون

آئین نامه اجرایی قانون( دادگاه خانواده ) شرایط داوران وظایف و چگونگی عملکرد آنها را مشخص نموده است ماده یا آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل بر شمرده است : ۱- اسلام ۲- آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ۳- واداشتن حداقل چهل سال تمام ۴- متأهل ۵- معتمد ۶- عدم اشتهار به فسق و فساد…

هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له

  هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له هزینه دادرسی عبارتست از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد : «هزینه دادرسی عبارتست از : ۱.هزینه ی برگهایی…..

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه درحقوقی تطبیقی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه درحقوقی تطبیقی

بعد از جنگ جهانی دوم ، ازدیاد بزهکاری و تکرار جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت . متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است ، طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد و اجرای روشهای نوین ارائه نموده ، لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی متذکر شدند …

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه

کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه   مقدمه ۱- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی الف – موقعیت دلیل – کیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی که قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین…..