دسته: اجتماعیRSS
افتتاح مرکز رشد تخصصی دانش مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار در کشور
۱۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افتتاح مرکز رشد تخصصی دانش مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار در کشور

افتتاح مرکز رشد تخصصی دانش مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار در کشور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بابیان اینکه مرکز رشد تخصصی دانش مبارزه با مواد مخدر  افتتاح می‌شود، گفت: امروز رویکرد پلیس در بحث مبارزه با مواد مخدر باید دانش‌محور است. وی در افتتاحیه مرکز رشد تخصصی مبارزه با مواد…..