اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۵


اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273-29/4/1395 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

شاکی: آقایان رجب گلدوست …، علی صفاری، محمدحسین…، محمدجعفر …، امیر…و عبدالهادی …

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- در پرونده شماره 94/255 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست آقایان رجب …، علی …، محمدحسین …، محمدجعفر …، امیر … و عبدالهادی …، مواد 5، 11، 13 و 14 پیوست شماره 1 آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب رأی شماره 273-29/4/1395 هیأت عمومی ابطال شد.

2- شکات به موجب لایحه مورخ 7/5/1395 که با شماره 825-7/6/1395 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

که عدم تسری ابطال مصوبه وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به زمان تصویب مصوبه، موجب تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها می شود که با مصوبات ابطال شده در زمان حاکمیت آنها امکان ارتقاء پیدا نکرده اند.

نامبردگان پیرو دادخواست تقدیمی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

3- متن رأی 273-29/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند 3 ماده 5 «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی شده است با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب- نظر به این که در ماده 11 آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می شود» وکلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده 11 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسی های مدنی- کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 273-29/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از بند 3 ماده 5 و ماده 11 و همچنین ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره 1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شده است و ابطال آیین نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز 1 ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: وب سایت دیوان عدالت اداری

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *