گروههای مجرمانه Gangs

دسته: جامعه شناسی جنابی
بدون دیدگاه
شنبه - 18 دی 1395


گروههای مجرمانه Gangs

درسنامه مفاهیم کلیدی جرمشناسی

گروههای مجرمانه Gangs

997469758

گروههای مجرمانه بهعنوان موضوعی بسیار مهم در تحلیلهای جرم شناختی بهویژه درباره دیدگاههای خردهفرهنگی در زمینه جرایم نوجوانان چهره یافته است. جامعهشناس مکتب شیکاگو فردریک ترشر نخستین تحلیل نظاممند را از گروههای مجرمانه ارائه نمود.

ترشر گروهها را به‌عنوان واحدهای اجتماعی متمرکز و ساختارمند با قوانین و کدهای رفتاری داخلی، سلسله‌مراتب خوب تعریف‌شده و قوانین اجتماعی نگریست. او منشأ گروههای مجرمانه را در چهارچوب زندگی درونی ازنظر اجتماعی، غیر سازمان‌یافته قرارداد.

جرم شناسان خرده‌فرهنگی گروههای مجرمانه را اجراکننده کارکردهای مهم اجتماعی از قبیل توانا ساختن اعضای حاشیه‌نشین خود به گرفتن هویت، شناسایی و خود ارزشی و نیز فراهم نمودن مبنایی برای ارزیابی از طریق مشارکت در فعالیتهای مجرمانه می‌بینند.

در حالی‌که مطالعه گروههای مجرمانه به‌طور سنتی بر طبقات کارگر شهری متمرکز بوده، تنها در سالهای اخیر است که مؤلفه‌های «نژاد» و قومیت نیز موردتوجه قرارگرفته است.

به‌گونه‌ای مشابه تمرکز سنتی بر مردان بزه‌کار با ادبیاتی فزاینده درباره مشارکت زنان در زندگی گروههای مجرمانه که گروههای مجرمانه زنان نامیده می‌شود، تکمیل‌شده است؛ که تمامی این مطالب مرتبط با نظریه‌های انتقال فرهنگی معاشرتهای ترجیحی جرم‌شناسیهای خرده‌فرهنگی می‌باشد.

منبع: گروه تخصصی جامعه‌شناسی جنایی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *