گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 10 تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق واخواهی از آرای قضایی تقدیم می شود.

حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی

مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/14

شماره رای نهایی: 9209970220700865

واخواهی علیه برخی از محکومٌلهم

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

علی‌القاعده دادخواست واخواهی باید به‌طرفیت همه محکومٌ‌لهم رأی غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکومٌ‌لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته‌اند نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/27

شماره رای نهایی: 9209970269401759

تشریفات دادرسی در مرحله واخواهی

مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

عدم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله واخواهی و عدم صدور قرار تأمین کیفری در فرض رد واخواهی، از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که موجب بی‌اعتباری رأی واخواسته می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/06/12

شماره رای نهایی: 9209970222300768

مهلت تجدیدنظرخواهی از دادنامه واخواهی

مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در صورت عدم ابلاغ واقعی یا قانونی دادنامه واخواهی در آدرس جدید اعلامی، حق اعتراض باقی است.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/10

شماره رای نهایی: 9209970269700784

فرجامخواهی در مهلت واخواهی

مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده:

حضوری توصیف نمودن حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب اسقاط حق واخواهی نخواهد بود و چنانچه دادخواست فرجام‌خواهی در مهلت واخواهی مطرح شده باشد دادخواست اعتراضی یاد شده توسط دیوان‌عالی کشور، واخواهی تلقی خواهد شد و به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/26

شماره رای نهایی: 9209970907200839

ایراد عدم صلاحیت محلی در مرحله واخواهی

مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده:

ایراد عدم صلاحیت محلی در مرحله‌ی واخواهی، قابل‌طرح و واجد اثر است.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/06

شماره رای نهایی: 9209970906801259

فرجامخواهی در مهلت واخواهی

مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده:

درصورتی‌که در مرحله تجدیدنظر، حکم به‌صورت غیابی صادر شود و دلیلی مبنی بر انصراف محکومٌ‌علیه از رسیدگی در مرحله واخواهی وجود نداشته باشد، فرجام‌خواهی، واخواهی تلقی می‌شود و به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/04

شماره رای نهایی: 9209970907200986

غیابی توصیف کردنِ رأی حضوری

مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده:

درصورتی‌که دادگاه، علی‌رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رأی را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می‌شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام‌خواسته را نقض می‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/04

شماره رای نهایی: 9209970907200985

ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی

مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

چکیده:

درصورتی‌که جلسه نخست دادرسی، علی‌رغم ابلاغ واقعی به خوانده، به دلیل عدم حضور قاضی، تشکیل نشود و وقت دادرسی جلسه بعد به خوانده ابلاغ واقعی نشده‌ و خوانده در جلسه شرکت نکند و لایحه نیز ندهد، حکم صادره غیابی محسوب می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/10/09

شماره رای نهایی: 9209970906801409

شرط صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی

مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

چکیده:

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مستلزم آن است که دادگاه نسبت به فسخ رأی خویش اظهارنظر کند زیرا تا زمانی که رأی غیابی توسط دادگاه صادرکننده رأی فسخ نگردد ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه دیگر توجیه قانونی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/02

شماره رای نهایی: 9209970907201117


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *