کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

دسته: حقوق مضاف
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۴ آبان ۱۳۹۵


کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیای تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین‌دار تمیز بایر از موات است. تشکیلات کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به‌حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تشکیل می‌گردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه فعالیت می‌کنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. حدود صلاحیت کمیسیون صالح به اظهارنظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولاً «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیاً» پلاکهای معرفی‌شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل‌وانتقال. صدر و مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام می‌دهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یادشده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که رأساً» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم‌شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست درصورتی‌که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده 12 صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده 12 مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاءشده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یادشده در کمیسیون بایگانی می‌شود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادرشده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نیست. تصمیمات در برگهای مخصوص که حاوی مشخصات زمین موردنظر و مستندات و توجیه رأی و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رأی است درج می‌گردد. آراء صادره باید عاری از هرگونه قلم‌خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و … آن در نظریه قید گردد رأی صادره می‌بایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رأی با نتیجه آن مغایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به‌صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیماً» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌گردد. ابلاغ رأی صرفاً «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می‌گیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولاً» می‌بایست قسمت مذکور مفروض الرعایه بوده و با کروکی امضاءشده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیاً «هنگام صدور رأی دو نکته زیر در متن رأی ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر می‌شود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفاً» از جهت تعیین نوع زمین ارائه‌شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک موردنظر نخواهد بود… تجدیدنظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه است. ذینفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده 12 را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

منبع؛ وب‌سایت شهرداری منطقه 4 تهران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *