پرداخت بدهی میت بر عهده کیست؟

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۵


پرداخت بدهی میت بر عهده کیست؟

پرداخت بدهی میت بر عهده کیست؟

Corpse

بسیار اتفاق میافتد که با فوت فرد، خانواده او بهعلت ناآگاهی از قوانین یا بهخاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او میشوند. این درحالی است که با رعایت نکاتی که در اینجا بیان میشود، میتوان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کرد.

  1. وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی از ماترک وی (دارایی زمان فوت او که به‌خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود. به‌عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به‌ ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد.
  2. وقتی فرد فوت می‌کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می‌بایست فوری پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد) باید فوری پرداخت شوند. به‌طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

3.مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود، مگر این که ورثه ترکه را بدون شرط و به‌صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسؤول خواهند بود.

  1. در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می‌کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می‌باشد، اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسؤول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.
  2. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان‌طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به‌صورت مطلق، اما ورثه می‌تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده شود، در این‌صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می‌شود و نیز ورثه می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این‌صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.
  3. اثر رد ترکه علاوه بر مسؤولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به‌علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت، اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می‌تواند سهم الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تسویه ترکه را سلب کرده است و این به‌معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم‌الارث به آنان داده شود.
  4. مطابق قانون مالکیت، ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی تأدیه شده باشد، در غیر این‌صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن‌را برهم بزنند.

تحقق مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى

در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می‌کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این‌صورت این امر در حکم قبول ترکه می‌باشد، اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسؤول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.

پس از ادای دیون اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که در این مورد هر یک از وراث مسؤول ادای تمام دیون متوفى به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به‌ذکر است که رد ترکه نتواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به‌شرطى باشد اما می‌توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان‌طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفى است) صورت بگیرد یا به‌صورت مطلق اما ورثه میتوانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفى داده شود. در این‌صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند به وارث متوفى داده می‌شود همچنین ورثه می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که دراین‌صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهى متوفى کافى نبود از ورثه متوفى چیزی گرفته نمی‌شود.

اثر رد ترکه علاوه بر مسؤولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی این است که چنین وارثى به‌علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثى که ترکه را قبول کرده است نخواهد داشت اما در صورتى که از بعد از تصفیه ترکه چیزی از ترکه باقى بماند می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند چون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به‌معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونى و قهری آنها است که سهم‌الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى محقق نشود مگر پس از ادای حقوق و دیونى که بر ترکه متوفى تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانى صحیح تلقى مى‌شود که دیون متوفى تأدیه شده باشد در غیر این‌صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان. این در حالى است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.

منابع : حمایت آنلاین


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *