وضع و برقراری عوارض جهت نصب تابلو و ایجاد شعبه بانک

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۵


وضع و برقراری عوارض جهت نصب تابلو و ایجاد شعبه بانک

رای دیوان عدالت بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و شهرداریها در خصوص

وضع و برقراری عوارض جهت نصب تابلو و ایجاد شعبه بانکشماره دادنامه: 167

موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم
ابطال ماده 16 و‌بندهای 1-16، 2-16 و‌بند الف و‌تبصره ذیل آن و‌بندهای الف-1 و‌الف-2 مصوبه شماره 3488/ش-14/11/1382 2 90/880 بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر
ابطال بند هـ ماده 14 لایحه چگونگی اخذ هزینه‌های بهای خدمات تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب در شهر 3 90/1042 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر شاهرود
ابطال تعرفه‌های عوارض سالهای 1387، 1388 و‌1389 در بخش عوارض بر بانکها و‌موسسات اعتباری مجاز و‌نظایر آنها به ترتیب به شماره‌های 3573-13/11/1386، 2641-16/11/1387 و‌2807-14/11/1388 4 92/892 93/85 بانک صادرات همدان و‌بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج
ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390، 1391، 1392 در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات، افتتاح، سالیانه، نصب و‌سالیانه عابر بانک 5 92/937 93/374 93/615 94/568 بانک ملی- بانک تجارت استان آذربایجانشرقی- بانک ملت- بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر تبریز
ابطال بند 8 ماده 34 تعرفه‌های عوارض محلی سالهای 1387 الی 1392 و‌بند 6 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 6 92/1245 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر خنج
ابطال بندهای الف و‌د ردیف یک صورتجلسه شماره 132- 14/11/1387 7 92/1269 بانک صادرات شورای اسلامی شهر آران و‌بیدگل
ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص تعیین عوارض محلی فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و‌حریم مصوب شهر- سالانه 8 93/58 بانک قرض الحسنه مهر ایران شورای اسلامی شهر بجنورد
ابطال بند 4 مصوبه شماره 617/8-8/3/1390 در قسمت دریافت حق کسب و‌پیشه از بانکها، موسسات مالی و‌اعتباری 9 93/110 بانک تجارت شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص تعیین عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و‌موسسات اعتباری و‌مالی و‌صندوق قرض الحسنه 10 93/213 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان
ابطال ردیفهای 63 الی 70 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1392 خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و‌خواسته 11 93/403 شرکت اعتباری عسگریه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شق (ز) تبصره 1 مصوبه جلسه 41-8/11/1392 به شماره 6/41/92/4 12 93/691 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان
ابطال ردیفهای 64 الی 71 مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال 1393 13 93/706 بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر قم ابطال ردیف 13-65 از مصوبه شماره 3488-14/11/1382 14 93/873 بانک ملت شورای اسلامی شهر تیران ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص تعیین عوارض بر محل فعالیت بانکهای (خصوصی – دولتی) و‌پست بانک 15 94/164 بانک ملی شورای اسلامی شهر دزفول
ابطال بند 16-1 مصوبه دویست و‌چهل و‌یکمین جلسه مورخ 4/11/1391 در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات شهری 16 94/463 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر کرمان
ابطال بندهای 64 الی 69 مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری در سال 1390

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 شاکی
1
گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و‌شکایت نامه‌های تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشته اند:
1- قانون پولی و‌بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اجازه تاسیس و‌افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و‌بدیهی است که اجازه تاسیس و‌افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو می باشد که صرفاً معرف شعبه و‌تسهیل مراجعات مردم بوده و‌جنبه تبلیغاتی ندارد و‌شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمی نمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و‌مجاز به اخذ عوارض باشند.
2- با توجه به تعریف و‌مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و‌3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و‌از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و‌مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض شوند.

3- برابر بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 28/12/1373وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی شود.
4- مفهوم و‌منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌چگونگی برقراری و‌وصول عوارض و‌سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و‌کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و‌برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد همچنین اختیار مندرج در بندهای 16 و‌26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و‌انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و‌موازین قانونی است.
5- به صراحت بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خدمات بانکی و‌اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و‌وفق مواد 38 و‌39 این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و‌خدمات بانکی که می بایست برای آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و‌بانکها از این بابت معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند. همچنین به موجب ماده 50 این قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و‌سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و‌عوارض آنها معین شده و‌همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و‌سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و‌موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و‌سایر مراجع ممنوع می باشد و‌حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و‌مجاز به تعیین و‌تصویب عوارض کشوری و‌ملینمی باشند و‌با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می باشد، لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و‌برابر ماده 53 قانون فوق الذکر وضع و‌وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می باشد.
با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها، عوارض کسب و‌پیشه، بهاء خدمات شهری از بانکها، عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و‌سالیانه بانکها، عوارض نصب و‌سالیانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده اند.
متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
” ماده 16- عوارض تابلو:
1-16- استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و‌بر روی بام که از اخذ عوارض معاف می باشد، باید حداکثر 150 سانتیمتر طول، 50 سانتیمتر عرض و‌30 سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد.
2-16- تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض می گردند.
الف- تابلوهای شناسایی:
هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و‌اسم و‌فامیل می تواند از یک تابلو و‌در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف می باشد. (نوشته می بایستی فارسی باشد).
تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی می گردد.
الف-1- عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه می گردد.
الف-2- در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و‌عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلغایت محاسبه می گردد.
ماده 14: تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینه‌های بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف می باشند.
ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و‌انتظامی به مساحت حداکثر 4 مترمربع، به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بیمه‌ها و‌بانکها و‌موسسات مالی و‌اعتباری
« لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و‌موسسات اعتباری مجاز و‌نظایر آن»
ردیف عنوان شعبات سال 1386 پیشنهادی شهرداری سال 1387 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1387 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/000/1 000/2000/1
 1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/500/1 000/800/1
 2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/500 000/600
 1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/700 000/850
 3 صندوقهای قرض الحسنه 000/25 000/30
ردیف عنوان شعبات سال 88 پیشنهادی شهرداری سال 1388 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1388 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/200/1 000/440/1 000/440/1
 1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/800/1 000/160/2 000/160/2
 2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/600 000/720 000/720
 1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/850 000/020/1 000/020/1
 3 صندوقهای قرض الحسنه 000/30 000/36 000/36
« لایحه برقراری عوارض بر بانکها و‌موسسات اعتباری مجاز و‌عابر بانکها یا دستگاه ATM و‌نظایر آن»
ردیف عنوان شعبات پیشنهادی شهرداری سال 1389 (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال 1389 (ماهیانه- ریال)
1 شعبات مرکزی تا 100 متر بنا 000/440/1 000/700/1
 1/1 شعبات مرکزی از 101 متر به بالا 000/160/2 000/600/2
 2 شعبات فرعی تا 100 متر بنا 000/720 000/850
 1/2 شعبات فرعی از 101 متر به بالا 000/020/1 000/200/1
 3 صندوقهای قرض الحسنه 000/36 000/40
 4 عابر بانکها یا دستگاه ATM شعبات مرکزی و‌سایر نقاط سطح شهر 000/60 000/50
تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال 1388 شهر مریانج (ارقام به ریال)
ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید
333 عوارض حق افتتاح موسسات مالی و‌اعتباری و‌بانکها 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا
334 عوارض سالیانه موسسات مالی و‌اعتباری و‌بانکها 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا
تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال 1389 شهر مریانج (ارقام به ریال)
ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید
347 عوارض حق افتتاح موسسات مالی و‌اعتباری و‌بانکها 5 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 5×P×S 5×P×S
 348 عوارض سالیانه موسسات مالی و‌اعتباری و‌بانکها 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا 1 برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا
تعرفه عوارض صنفی سال 1390 شهرداری مریانج
 کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و‌توضیحات
0104003 عوارض نصب و‌سالیانه عابر بانکها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و‌بند 16 ماده 71 و‌ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و‌موسسات مالی و‌اعتباری و‌صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×5×%10
عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و‌موسسات مالی و‌اعتباری صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×1×%10
 S1 :
مساحت زیربنای بانک یا موسسه
P : قیمت منطقه ای
تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری مریانج
 کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و‌توضیحات
0104003 بهای خدمات و‌عوارض افتتاح و‌سالیانه بانکهای دولتی و‌خصوصی، موسسات مالی و‌اعتباری و‌صندوقهایقرض الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و‌بند 16 ماده 71 و‌ماده 77 قانون شوراها P : قیمت منطقه ای دارایی
S1 : مساحت اعیان ( زیربنای بانک یا موسسه)
عوارض افتتاح بانکها و‌موسسات اعتباری و‌قرض الحسنه‌ها: S1×p×5
عوارض سالیانه بانکها و‌موسسات اعتباری و‌قرض الحسنه‌ها: S1×P×1
بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و‌اعتباری و‌صندوقهای قرض الحسنه:
0104003 عوارض نصب و‌سالیانه عابر بانکها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و‌بند 16 ماده 71 و‌ماده 77 قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و‌موسسات مالی و‌اعتباری و‌صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×5×%10
عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و‌موسسات مالی و‌اعتباری صندوقهای قرض الحسنه:
S1 : مساحت زیربنای بانک یا موسسه
P :
قیمت منطقه ای
کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و‌توضیحات
103003 بهای خدمات و‌عوارض افتتاح و‌سالیانه بانکهای دولتی و‌خصوصی و‌موسسات مالی و‌اعتباری و‌صندوقهای قرض الحسنه تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و‌بند 16 ماده 71 و‌ماده 77 قانون شوراها p :قیمت منطقه ای دارایی
S1 : مساحت اعیان (زیربنای بانک یا موسسه)
عوارض افتتاح بانکها و‌موسسات اعتباری و‌قرض الحسنه‌ها: S1×p×5
عوارض سالیانه بانکها و‌موسسات اعتباری وقرض الحسنه‌ها:S1×P×1
عوارض تابلو سال 1387
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و‌یا دولتی و‌سهامی عام و‌خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و‌اعتباری و‌غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1388
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و‌یا دولتی و‌سهامی عام و‌خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و‌اعتباری و‌غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1389
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و‌یا دولتی و‌سهامی عام و‌خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و‌اعتباری و‌غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1390
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و‌یا دولتی و‌سهامی عام و‌خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و‌اعتباری و‌غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.
عوارض تابلو سال 1391
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و‌موسسات مالی و‌اعتباری.
عوارض تابلو سال 1392
ماده 34: عوارض تابلوها
8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و‌موسسات مالی و‌اعتباری و‌بیمه.
عوارض تابلو سال 1393
ماده 33- عوارض تابلوها
 ردیف نوع تابلو مدت نصب
6 تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانهای انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، موسسات مالی و‌اعتباری) سالانه ……
سالانه تا اندازه 6 مترمربع P4
روزانه از 1 مترمربع تا 15 مترمربع 3500 ریال
 روزانه از 1 مترمربع تا 30 مترمربع 7000 ریال
 روزانه از 1 مترمربع تا 60 مترمربع 10000 ریال
صورتجلسه شورای اسلامی شهر خنجشهرستان خنجاستان فارس صورتجلسه: 132
شماره جلسه: 132ساعت تشکیل جلسه: 10:00 تاریخ تشکیل جلسه 14/11/1387محل تشکیل جلسه:
دفتر شورا
ردیف دستورجلسه متقاضی لایحه یا طرح شماره و‌تاریخ پیشنهاد
1 تقاضای شهرداری محترم مبنی بر نحوه و‌مبلغ وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و‌بانکهای واقع در محدوده شهر به منظور اجرا از ابتدای سال 1388 با توجه به نامه معاونت محترم امور عمرانی استانداری – 498-13/11/1387
ردیف دستورجلسه خلاصه مذاکرات
1 با وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و‌بانکها به شرح ذیل موافقت گردید:
1- وصول 1% پیمانکاری از کلیه قراردادهای عمرانی و‌خدماتی واقع در محدوده مصوب شهر
2- هزینه خدمات
 الف- شعب بانکها ماهیانه 000/500/1 ریال
 ب- …….
ج- …..
د-شعب بانکهای خصوصی ماهیانه 000/500/1 ریال
تعرفه:
2048 شهرداری آران و‌بیدگل
 موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و‌حریم مصوب شهر
 تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدذول زیر می باشد.
ردیف نوع فعالیت ستون 1f ستون 2f ستون 3 f ستون 4 f
 8 بانکها 37/1% 1/1% 93% 84%
 9 موسسات مالی و‌اعتباری 6/1% 87% 74% 67%
 10 پست بانک 6/1% 87% 74% 67%
 11 موسسه قرض الحسنه 27% 22% 18% 16%
نامه شماره 32345/11-3/3/1390 شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و‌پیشه از پزشکان و‌بانکها و‌موسسات مالی و‌اعتباری برابر تعرفه سال 1389 مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.
ماده 5- عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و‌موسسات اعتباری و‌مالی و‌صندوق قرض الحسنه
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و‌خصوصی برای اجرا در سال 1392 ( به ریال)
ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و‌خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391 مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1392 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری
63 خدمات شهری بانکهای دولتی
64 سرپرستی بانکها 100/380/4 115/037/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
65 شعب بانکهای درجه یک و‌باجه‌ها 100/650/3 615/197/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه دو و‌باجه‌ها 600/102/3 990/567/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه سه و‌باجه‌ها 600/737/2 240/148/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 خدمات شهری بانکهای خصوصی
69 سرپرستی بانکهای خصوصی 100/380/4 115/037/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
70 شعب بانکهای خصوصی و‌باجه‌ها 600/737/2 240/148/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
تبصره یکم (1):
تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی باشند.
ز- تابلوهای شرکتهای دولتی و‌شعب بانکها و‌موسسات مالی و‌اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و‌خصوصی برای اجرا در سال 1393 ( به ریال)
ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و‌خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1392 مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1393 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول
64 خدمات شهری بانکهای دولتی
65 سرپرستی بانکها 115/037/5 000/793/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه یک و‌باجه‌ها 615/197/4 000/8327/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه دو و‌باجه‌ها 990/567/3 000/103/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 شعب بانکهای درجه سه و‌باجه‌ها 240/148/3 000/620/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
69 خدمات شهری بانکهای خصوصی
70 سرپرستی بانکهای خصوصی 115/037/5 000/793/5 ماهیانه حوزه استحفاظی
71 شعب بانکهای خصوصی و‌باجه‌ها 240/148/3 000/620/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
13-65 شعب بانکها (عوارض پایه) سال 1381 مساحت زیربنا × P 1% + 500000
سال 1382 مساحت زیر بنا× P 1% + 550000
سال 1383 مساحت زیربنا× P 1% + 600000
عنوان: عوارض بر محل فعالیتهای بازرگانی، اداری، خدماتی، تجاری …. کد: 1403
تاریخ تصویب قبلی:
شرح محاسبه عوارض محلی بانکهای (خصوصی و‌دولتی) و‌پست بانک 000/200/4 ریال
 بند16-1- نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و‌مورد تصویب قرار گرفت.

متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
 نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد می گردد:
1- بانکها 100%متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و‌خصوصی برای اجرا در سال 1391 (به ریال)
ردیف عنوان بهاء عوارض محلی و‌خدمات شهری مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1391 دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری و‌عوارض
64 سرپرستی بانکها 100/380/4 ماهیانه حوزه استحفاظی
65 شعب بانکهای درجه یک و‌باجه‌ها 100/650/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
66 شعب بانکهای درجه دو و‌باجه‌ها 600/102/3 ماهیانه حوزه استحفاظی
67 شعب بانکهای درجه سه و‌باجه‌ها 600/737/2 ماهیانه حوزه استحفاظی
68 شعب بانکهای درجه چهار و‌باجه‌ها 100/555/2 ماهیانه حوزه استحفاظی
69 شعب بانکهای درجه پنج و‌باجه‌ها 100/190/2 ماهیانه حوزه استحفاظی
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای تیران، آران و‌بیدگل، دزفول، ارومیه، مریانج، بوشهر، تبریز، قم، تهران، شاهرود و‌کرمان به موجب لوایحی به شماره های 3662/53-13/4/1394، 975-2/5/1393، 1680-19/10/1394، 5804/15-7/3/1392، 1233/93/ش-19/4/1393، 1991/ش-10/7/1391، 3731-4/ش/ت-13/6/1393، 367/ش/ق-21/1/1389، 726-11/1/1389، 17025/160-23/6/1393، 11/30090-20/11/1390، 2149-6/10/1393 و‌شهردار قم به موجب لایحه شماره 107931-30/4/1392 مفاداً اعلام کرده اند که:
” 1- طبق بند 16 ماده 71 و‌ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و‌انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و‌تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و‌همچنین تغییر نوع و‌میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد.
2- با استناد به ماده 77 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند.

3- با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 52 این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و‌عام نمی باشد.
4- مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه کالا و‌خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و‌معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمی شود.
5- وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمی باشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1395 با حضور رئیس و‌معاونین دیوان عدالت اداری و‌رؤسا و‌مستشاران و‌دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و‌پس از بحث و‌بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
 به موجب بندهای 16 و‌26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و‌انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و‌همچنین تغییر نوع و‌میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و‌همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و‌سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و‌معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و‌مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و‌بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و‌اعلام عمومی نمایند، بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای 16 و‌26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و‌انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و‌معینی نبوده و‌قلمرو فعالیت آنها کشوری می باشد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و‌خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می شود و‌به استناد بند 1 ماده 12 و‌ماده 88 قانون تشکیلات و‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.
مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و‌بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای 2 و‌8 جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی، مبنی بر ابطال از تاریخ صدور، موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و‌پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *